1. Khách hàng tích đủ 10 ô tương đương với 5tr, khách hàng sẽ có 1 lần mua hàng đc hưởng giảm giá 20% trên tổng bill, khách hàng có thể sử dụng bất cứ lúc nào, nhưng chỉ đc 1 lần.
  2. Khi khách hàng tích đủ tất cả các ô trên thẻ (20 ô). Ae sẽ lên thẻ VIP cho khách hàng, lúc này khách hàng sẽ đc hưởng giảm giá 10% vào tất cả các lần mua.
  3. Vào tháng sinh nhật của khách hàng, khi khách hàng đến mua hàng tại Ae sẽ có 1 lần mua hàng đc hưởng giảm giá 20%, khách hàng mua ngày nào trog tháng cũng đc, nhưng chỉ đc 1 lần.
  4. Đối với khách hàng onl, vẫn sẽ áp dụng tương tự. Nhưng các hóa đơn đc giảm giá sẽ phải ck trc. Vd: thứ 3 khách hàng đc hưởng giảm giá 10% sẽ ck cho Ae trc (ko áp dụng free ship). Nếu qua ngày sẽ hủy.

Các khách hàng VIP nội thành đc hưởng giảm giá 10 % và free ship.
Các hóa đơn onl nội thành và chuyển khoản trên 500k free ship.